News/ประกาศ

[ Event ]

Mar 26,2024
【𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧】กล่องสุ่ม Wizard Wing Skin Box🎁🪽


🎊มาลุ้นรับไอเทม Wizard Wing Skin ด้วย Gold ง่ายๆ!!✨
⏰ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ : 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2567

📍รายละเอียด
1.กล่อง Wizard Wing Skin Box มีราคากล่องละ 1,500,000 Gold
2.เมื่อเปิดกล่อง Wizard Wing Skin Box มีโอกาสลุ้นรับไอเทมปีกสุดสวย Wizard Wing Skin
3.ไอเทมดังกล่าวลงขายตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

📍เงื่อนไข
1.ไอเทมไม่สามารถเปลื่ยนเป็นอย่างอื่นได้
2.ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.การพิจารณาของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


อ่านเพิ่ม