News/ประกาศ

[ Event ]

Jan 16,2024
【อัพเดท】𝐒𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐌𝐚𝐩🔥🔥🏟️


✨เปิดตัวแมพกิจกรรม “𝐒𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐌𝐚𝐩” พร้อมเควสกิจกรรม เพื่อรับ 𝟔 𝐒𝐭𝐚𝐭 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 รัวๆ แล้ววันนี้!!
👉เพิ่มเควสพิเศษสำหรับแผนที่ “𝐒𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤”
👉ลดราคาใบเข้าแผนที่ 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤 80% เหลือเพียง 20 Cash🪙
📍รายละเอียด📍
🔹สามารถรับเควสได้ที่ “𝐍𝐏𝐂 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐌𝐚𝐩” ชื่อเควส “[𝐄𝟏] Dark Boggle ผู้กระหายเลือด”
🔹โดย NPC อยู่ที่เมือง 𝐖𝐫𝐨𝐜𝐥𝐚𝐰 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬 และ 𝐊𝐡𝐚𝐫𝐚𝐤𝐨𝐫𝐮𝐦
🔹ซื้อไอเทมใบวาร์ปชื่อ 𝐌𝐚𝐩 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐜𝐫𝐨𝐥𝐥 เพื่อเข้าแผนที่ 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞 𝐁𝐚𝐜𝐤
🔹กลับมาส่งเควสที่ 𝐍𝐏𝐂 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐌𝐚𝐩 เพื่อรับรางวัล 6 Stat Point
📍เงื่อนไข📍
🔹สามารถทำเควสได้วันละ 1 ครั้ง เท่านั้น
🔹สามารถทำเควสได้ตั้งแต่เลเวล 100 ขึ้นไป
🔹หากเลเวลไม่ถึงเควสจะไม่แสดง
เราพร้อม!! เพื่อนพร้อม!! ตี้ต้องพร้อมแล้ว!! (เพราะมอนโหดมาก)🤘ลุย
#AgeOfKhagan #AOK #AOKกิจกรรม


อ่านเพิ่ม