News/ประกาศ

[ Event ]

Jan 12,2024
👉𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭 กับระบบ 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲


🔹🧐𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭 คืออะไร ?

1. คือระบบกิจกรรมในเกม AOK ที่มีภารกิจเป็นเป้าหมาย
2. เหมาะกับผู้เล่นที่ชอบการทำภารกิจ
3. มีรางวัลเป็นการตอบแทน
4. สามารถทำเป็นทีมได้

โดยในปัจจุบัน AOK มี Quest เสริม 2 ประเภท คือ
- 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭 (𝐃) จำกัด 1 ครั้งต่อวัน
- 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭 (𝐓) จำกัด 1 ครั้งต่อตัวละคร

🔹🧐แล้วระบบ 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 เกี่ยวข้องกับ 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭 ยังไง ?

1. ระบบ 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 สามารถช่วยให้ภารกิจสำเร็จเร็วขึ้น โดยมีผลกับทุกคนใน 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲👍
2. เมื่อล่ามอนส์เตอร์ 1 ตัว ทุกคนใน 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 จะได้รับความคืบหน้า 1 หน่วย👍
3. หากช่วยกันล่า ก็จะทำให้เควสเสร็จเร็วขึ้นและประหยัดเวลามากขึ้น👍
4. หาก 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲 กัน 15 คน จาก 1 หน่วย ก็จะกลายเป็น 15 หน่วย👍

จะทำเควสตอนไหน อย่าลืมชวนเพื่อนมาตี้กันก่อนนะครับ😉


อ่านเพิ่ม