News/ประกาศ

[ Event ]

Jan 08,2024
【กิจกรรม】𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐇𝐮𝐧𝐭


📰🎁เมื่อถึงระยะเวลากิจกรรมจะมีเควสให้ทำที่ NPC หลังจากสำเร็จจะได้รับ ✨𝐄𝐗𝐏 𝐑𝐞𝐰𝐚𝐫𝐝✨

⏰ระยะเวลา :
เริ่มตั้งแต่ 5 - 30 มกราคม 2567 (ก่อนปิดอัพเดทเซิร์ฟเวอร์)

📍เงื่อนไข :
🔹เมื่อถึงระยะเวลากิจกรรมจะมีเควสให้รับที่ NPC Board
🔹หลังจากทำภารกิจที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว หลังจากนำมาส่งจะได้รับเป็น EXP Reward
🔹ไอเทมสำหรับช่วยในการเก็บเลเวลตามระดับของเควส
🔹สามารถรับได้ตามช่วงเลเวลที่กำหนด

📍หมายเหตุ :
🔹ไอเทมไม่สามารถเปลื่ยนเป็นอย่างอื่นได้
🔹ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
🔹การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


อ่านเพิ่ม