News/ประกาศ

[ Event ]

Dec 27,2023
⚡⚡AOK จัด Bonus🎁ทุกยอดเติม ต้อนรับปี 2024 ✨❤️


เริ่มตั้งแต่ 28 ธ.ค. 2566 (00:00 น.) ถึง 1 ม.ค. 2567 (23:59 น.)
‼️ ผ่านระบบ AOK PAY เท่านั้น ‼️
ยอดตั้งแต่ 1-9,999 บาท ✨ รับ Bonus +20% ✨
ยอดตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป ✨ รับ Bonus +24% ✨


อ่านเพิ่ม