News/ประกาศ

[ Event ]

Dec 25,2023
【ประกาศรายชื่อผู้โชคดี】📣📣📣


จากกิจกรรมภาพถ่ายสุดคิ้วท์ไล่คิลสโนว์แมน
🔖รายชื่อผู้โชคดีทั้ง 6 ท่านด้วยกัน
🔸อาชีพ Cleric - วรวุฒิ วรรณษา
🔸อาชีพ Knight - P'Benz Ksn
🔸อาชีพ Micko - Kristel Jane Ramos Bacolod
🔸อาชีพ Necromancer - Mob Wanchaloem
🔸อาชีพ Sorcerer - Mix Supakit Sareebut
🔸อาชีพ Assassin - Erence Elechosa Ruiz
รางวัล
🔹[L]Costume Suit Christmas (ชุดคริสต์มาส) จำนวน 6 รางวัล อาชีพละ 1 รางวัล
🔹 ของรางวัลจะถูกจัดส่งเข้าระบบจดหมาย วันที่ 25 ธันวาคม 2566 18.00น.
🔹 สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ที่ Inbox Fanpage ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 23.59น.
หมายเหตุ
🔹ของรางวัลจะได้รับผ่านระบบจดหมายภายในเกม
🔹ของรางวัลจะทำการจัดส่งหลังจากประกาศผลภายใน 7 วันทำการ
🔹ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลื่ยนของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
🔹การพิจารณาของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด


อ่านเพิ่ม