News/ประกาศ

[ Other ]

Dec 13,2023
📍อัพเดทการปรับ Skill เพิ่ม!! (ครั้งที่ 6)


สกิลที่สามารถใช้ไอเทม “Old Skill Book ระดับ Uncommon” ในการอัพเกรดสกิลเพิ่มสูงสุดได้ถึงระดับ 30 ✨✨


อ่านเพิ่ม