News/ประกาศ

[ Other ]

Aug 16,2023
🎊 ระบบ Ranking 🎊


รูปแบบ Ranking (การจัดอันดับ) เพื่อช่วงชิงอันดับ 1 ของแต่ละสายอาชีพ(Knight,Micko,Assassin,Sorcerer,Necromancer,Cleric ) ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น มาร่วมชิงความเป็นหนึ่งได้แล้ว !


อ่านเพิ่ม