News/ประกาศ

[ Other ]

Jul 12,2023
🔥ระบบปาร์ตี้ 15 คน🔥


►ระบบปาร์ตี้ใน AOK นั้นสามารถรองรับผู้เล่นได้สูงสุด 15 คนได้พร้อมกัน เพื่อให้ความสะดวกในการเล่นของเหล่านักรบและติดต่อกันระหว่างสมาชิกในปาร์ตี้ และยังมีช่องแชทเฉพาะของปาร์ตี้
==================
ติดตามข่าวสารได้ที่
Fanpage : bit.ly/3J6hojx
LineOfficial : bit.ly/3JChxex
กลุ่มOfficial : bit.ly/3KPa24Z
Youtube: bit.ly/3J5OcZR
Instagram : bit.ly/3kF1Rh7
Tiktok : bit.ly/3mniBty
Twitter: bit.ly/3EOIg4X
เว็บไซต์ : ► https://ageofkhaganth.com/
#AgeOfKhagan #AOK #MMO #MMORPG #gameonline #ตีบอส #ตี้ด้วย #เกมมือถือ


อ่านเพิ่ม